Министерството на младежта и спорта заложи на експерти в Обществения си съвет

 

Със Заповед № РД-09-617/06.11.2017 г. Министерството на младежта и спорта определи и утвърди състава на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. Преди да бъде събран този състав на Обществения съвет стана ясно, че изборът е бил изключително труден. Постъпилите 350 кандидатури са били надлежно разгледани, като от тях за съветници на министъра са избрани 27 човека, всички от тях изявени експерти от най-добре работещите организации и спортни федерации.

 

За Председател на Обществения съвет към Министерството на младежта и спорта е посочен заместник-министъра на младежта и спорта Ваня Колева, а заместник-председател е Радостина Раданова – директор на дирекция „Младежки политики“. За секретар на Обществения съвет е избрана Гергана Джугларска – старши експерт в същата дирекция.

BONC2167

Като съветници на министъра на младежта и спорта и членове на Обществения съвет са посочени видни радетели на българския спорт, с доказан опит и успехи. Сред имената се откроява това на Председателят на Българската Федерация по хокей на лед, Мартин Миланов, който постигна редица успехи в полза на българския спорт през изминаващата 2017 година. Йоана Дочевска от Асоциация за развитие на българския спорт, Яна Вангелова от Националното представителство на студентските съвети,  Тодор Йосифов от Сдружение „Младежки глас“, Станимир Бояджиев от Българския младежки червен кръст и Георги Куманов от сдружение „Алтернативи интернешънъл“ и още двадесет съветника. Към всеки от титулярите в Обществения съвет към Министерството на младежта и спорта има избран и заместник.

 

В спортните среди се оценява факта, че министерството разчита на обществен съвет с изявени експерти по въпросите за спорта. От заповедта на министъра става ясно, че в съвета са подбрани на едно място едни от най-работещите спортни организации в България, сред които Българската Федерация по хокей на лед, множество младежки сдружения и фондации, спортни клубове сред които „Люлин София“ и „Олимпия баскет“, и т.н.

IMG_4681

 

От съветниците се очаква да споделят експертното си мнение и да предлагат работещи модели, на база на всекидневна работа с подрастващото поколение в сферата на спорта. Членовете на Общественият съвет ще работят съвместно с цел налагане на спорта в училище и ползата от ежедневното му практикуване от страна на българските младежи, подобряване на спортната база и утвърждаване добрия имидж на спортуващите и активни млади хора.

http://mpes.government.bg/Pages/Announcements/Default.aspx?evntid=iRd5UXhYsWc%3d